Tag Archives: mat jamie_oliver svinn ICA

Starta ett matkrig!

30 Jun

Jamie Olivers TED Prize-tal fick mig att tänka på den debatt om svinn i livsmedelsbranschen (korta hållbarhetsmärkningar etc) som blossade för några år sedan i samband med ICAs lilla köttfärs-fadäs (the bolognese incident?) men som lades på hyllan utan någon synlig effekt.

Min gissning är att svinn av samma storleksordning (som slänga varor i mataffären, ca 25% enligt en initierad vän) sannolikt finns i alla värdekedjans ”faser”, vilket skulle innebära att verkningsgraden av den mat vi odlar eller föder upp landar en bra bit under 50%.

Det är dags att gräva ner sig i detta, och om gissningen stämmer: Starta ett matkrig!

Arbetsnamnet för idén är Food Fight, och angriper frågan om mat ur ett hållbarhetsperspektiv, men från motsatt håll jämfört med Jamie. Det handlar istället om vad vi inte äter. Snabbpitchen skulle se ut någonting i still med…

The value chain of food is perhaps the most important system for people on earth, but simultaneously one of the most inefficient. It’s time that we started caring not only about what we eat, but also about what we don’t eat. Food Fight is a fictive project that needs to become a reality. Efficient food is the western world’s most important sustainability challenge and will remain so until people at large put pressure on government, producers, retail and each other to change their behavior.

Siffrorna är som sagt spekulativa (om än långt ifrån orimliga)

Annonser